16.11.2020 - 26.11.2020

XIV. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej – edycja ON-LINE

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka, Taniec

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Konferencje, Sesje naukowe, Seminaria

Specjalność: Altówka, Chór, zespoły woklane, Flet, Gitara, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Klawesyn, Obój, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Wiolonczela, Taniec dawny, Psychologia

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół baletowych, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykadawna.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Od ponad dziesięciu lat Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej kształtują świadomość estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej w polskiej edukacji. Kursy łączą w sobie zarówno lekcje indywidualne, warsztaty grupowe, wykłady jak i zajęcia metodyczne.

Adresowane są do instrumentalistów, wokalistów, chórmistrzów, rytmików oraz tancerzy:

  • nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni,
  • studentów, absolwentów i wykładowców uczelni muzycznych,
  • uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia,
  • uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st.,
  • uczniów i nauczycieli szkół baletowych,
  • zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną,
  • grup wokalno-instrumentalno-tanecznych.

Kursy stanowią kompleksową i starannie opracowaną ofertę dydaktyczną doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Tegoroczna 14-sta edycja LKMMD, z uwagi na panujące zagrożenie epidemiczne, realizowana jest wyłącznie w formie on-line

ORGANIZATOR

Fundacja PARTNERSTWO DLA EDUKACJI

Adres: W.A. Mozarta 1/47

02-736 Warszawa

Tel.:

e-mail: koncerty@bednarska.art.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Bednarska 11

00-310 Warszawa

CELE WYDARZENIA

• upowszechnienie świadomości oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktyk wykonawczych oraz stylistyki muzyki dawnej w polskiej edukacji, w szczególności doskonalenie warsztatu artystycznego, rozwijanie umiejętności analizy, kompozycji, improwizacji,

• doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych,

• aktywizacja i wspieranie środowiska pedagogicznego w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji metodycznych,

• upowszechnienie rezultatów badań artystycznych i naukowych oraz doświadczeń wykonawczych i dydaktycznych,

• wdrażanie i upowszechnianie nowych form w edukacji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia na odległość.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

dr AGNIESZKA BUDZIŃSKA-BENNETT - śpiew | Ensemble Peregrina

prof. PETER FRANKENBERG - obój barokowy | Dutch Bach Society

prof. DANIEL DEUTER - skrzypce barokowe | CordArte Ensamble, Batzdorfer Hofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. MARKUS MÖLLENBECK - wiolonczela barokowa | Musica Antiqua Köln, HMT München, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

prof. dr hab. URSZULA BARTKIEWICZ - klawesyn | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr MARIA ERDMAN - organy, klawikord | Akademia Muzyczna w Krakowie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

dr hab. EWA MROWCA - klawesyn | Akademia Muzyczna im. G i K Bacewicz w Łodzi, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr ANNA URSZULA KUCHARSKA - klawesyn | ZPOSM I i II st. im. G. Bacewicz w Warszawie​​

dr JAKUB KOŚCIUKIEWICZ - wiolonczela barokowa | Musicae Antique Collegiae Varsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Akademia Muzyczna w Łodzi, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ANTON BIRULA - lutnia, teorba, | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ANNA KOWALSKA - lutnia, gitara, | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

dr DOROTA ZIMNA – klawesyn | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique

MARCIN TARNAWSKI - skrzypce barokowe | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique ​

MICHAŁ MARCINKOWSKI - skrzypce barokowe | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Capella Thoruniensis, Zespół Muzyki Dawnej Intemperata

KAROLINA KOŚLACZ - viola da gamba | ZPSM im. F. Chopina w Warszawie

ROMANA AGNEL - taniec dawny | Balet Dworski - Cracovia Danza

MARIA SZREDER – kompozycja | Fundacja Partnerstwo dla Edukacji

JACEK GUZOWSKI - temperacje historyczne i strojenie klawesynu | ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanowskiego, ZPOSM im. G. Bacewicz w Warszawie

dr MAŁGORZATA KACZMARSKA-FERENC - prezentacja sceniczna | Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, UMFC w Warszawie, ZPSM im. Chopina w Warszawie

EWA BIAŁY - psychoedukacja | Poznań - trener NLP

MICHAŁ KOSZEL – budowniczy klawesynów

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W bieżącym roku, z powodu zagrożenia epidemicznego, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i wykładowców, 14-sta edycja LKMMD zostanie zrealizowana wyłącznie w formie zdalnej, za pośrednictwem interentu i mediów społecznościowych.

Kursy będą miały charakter konferencji on-line. Począwszy od 16 listopada, przez 10 kolejnych dni, na stronie internetowej www.muzykadawna.org opublikowane zostanie 20 wideowykładów (videocastów). Każdego dnia ukażą się dwie prezentacje. Tematyka wykładów dotyczyć będzie przede wszystkim zagadnień metodycznych i wykonawczych z zakresu muzyki dawnej. Pojawią się także praktyczne porady z dziedzin pokrewnych, bardzo przydatne w zawodzie muzyka. Dobór prezentowanych zagadnień oraz sama treść wykładów zostały opracowane i dostosowane pod kątem możliwości udziału szerokiego grona odbiorców. Pokazy prezentowane będą przez wykładowców na instrumentach o fakturze historycznej i w oparciu o materiały urtekstowe i źródłowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kursy adresowane są do:uczniów, studentów i absolwentów oraz nauczycieli szkolnictwa artystycznego; początkujących, zaawansowanych i profesjonalnych: instrumentalistów, wokalistów i tancerzy.

14 edycja LKMMD finanoswana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Prezentowane na stronie www.muzykadawna.org wideo-wykłady będą ogólnodostępne przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania (do 30 czerwca 2021r.)

HISTORIA

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak i konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli solistów i kameralistów (muzyków instrumentalistów, rytmików, wokalistów i tancerzy). Głównym założeniem formuły imprezy jest właściwe przygotowanie obecnej oraz przyszłej kadry pedagogicznej (dot. studentów oraz absolwentów uczelni) zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności wykonawczych muzyki okresu XVI – XVIII, zwłaszcza w oparciu o praktykę muzykowania kameralnego, stanowiącego integralność sztuk – muzyka, gest, taniec, prezentacja słowa.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIV. Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej – edycja ON-LINE” (ID 1984) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.