01.10.2020 - 21.03.2021

XIV Ogólnopolski Konkurs Na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową „Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka”

Miejscowość Wydarzenia: Jarosław

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Film, Grafika, Multimedia, Rysunek, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.plastykjaroslaw.pl

Konkurs jest cykliczną imprezą organizowaną przez Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Skierowany jest do uczniów szkół średnich plastycznych z całej Polski. Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem jest prezentacja autorskich prac rysunkowych, graficznych i filmowych o charakterze satyrycznym i humorystycznym poruszających tematy mówiące o przyczynach i skutkach zagrożenia naszego środowiska naturalnego. Poszerzenie wiedzy w zakresie uwzględnienia środków plastycznych ukazujących zagrożenie środowiska.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Konkurs oceniany będzie przez Jury w składzie: Stephanie Sergeant (Francja) – Absolwentka ASP – Film i Animacja Lesław Kuchniak – ZSP w Rzeszowie Ryszard Kudzian – członek SPAK Marek Gliwa – członek Zarządu SPAKW ramach konkursu odbędą się również warsztaty z animacji, które poprowadzi Stephanie Sergeant

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Jury przyzna regulaminowe nagrody: Grand Prix, I Nagroda. II Nagroda, III Nagroda oraz Wyróżnienia. Przewidywane są nagrody i wyróżnienia sponsorowane przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i Muzeum Karykatury w Warszawie. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają Dyplom i Katalog. Uczestnicy Konkursu przesyłają prace na własny koszt, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Prace przesłane na konkurs zostaną odesłane na koszt szkół uczestniczących w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych w katalogu i na stronie internetowej szkoły w celu informacji i promocji konkursu. Przesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez autorów na warunki niniejszego Konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Tematem przewodnim XIV Ogólnopolskiego Konkursu Na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową „Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka” jest SMOG.

Warunkiem uczetnictwa jest nadesłanie do pięciu prac wykonanych w dowolnej technice rysunkowej, graficznej, animacji filmowej / filmu. Dla rysunków obowiązują wyłącznie formaty: A-4 lub A-3. Wyklucza się odbitki ksero. Dozwolone są techniki komputerowe. Na odwrocie prosimy umieścić metryczkę załączoną do regulaminu. Wersje cyfrowe rysunków należy nagrać na płytę CD/DVD w formie plików JPG lub TIFF (300 DPI), płyta powinna być podpisana nazwiskiem autora i nazwą szkoły. Pełne dane należy podać w metryczce naklejonej na opakowanie płyty. Komiks może być zrealizowany na czterech planszach formatu A-4 lub na dwóch planszach formatu A-3, w dowolnej technice rysunkowej lub graficznej (dozwolone techniki komputerowe), oraz zapisany na płycie jw. Animacja filmowa / film – maks. czas: 3 minuty. Film powinien być nagrany na płytę CD/DVD. Płyta powinna być podpisana nazwiskiem autora i nazwą szkoły. Pełne dane należy podać w metryczce naklejonej na opakowanie płyty. Do przesyłki z jednej szkoły należy dołączyć zbiorczą listę prac. Prace należy przesłać w terminie do 21 marca 2021 (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, ul. Jezuicka 1, 37-500 Jarosław. Regulamin z załącznikami dostępny jest na stronie: www.plastykjaroslaw.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIV Ogólnopolski Konkurs Na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową „Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka”” (ID 1986) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.