04.11.2020 - 30.11.2020

XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik 2020

Miejscowość Wydarzenia: Rybnik

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://psmrybnik.strefa.pl/index.php/konkursy/ogolnopolskie-forum-mlodych-instrumentalistow/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, to konkurs odbywający się od 2005 r., obejmuje swym zasięgiem uczniów publicznych szkół muzycznych. Od III edycji odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. VI edycja opatrzona była znakiem CHOPIN2010, IX odbywała się w ramach promesy Lutosławski2013. Tegoroczne przesłuchania będą obejmować 4 grupy wiekowe w ramach 2 kategorii: skrzypce i fortepian oraz 2 grupy wiekowe w ramach kategorii zespoły kameralne. Założeniem organizatorów XV Forum jest promocja ciekawych osobowości artystycznych dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie i promocja twórczości m.in. polskich kompozytorów w szerokim gronie muzyków.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

Adres: ul. Powstańców Śląskich 27

44-200 Rybnik

Tel.: +48.32.7558894

e-mail: sekretariat@psmrybnik.pl

www: http://www.psmrybnik.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych młodych pianistów, skrzypków i kameralistów – uczniów publicznych szkół artystycznych, a także lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

JURY KONKURSU:Komisja – kategoria FORTEPIAN:

 • prof. zw. Piotr Paleczny – przewodniczący
 • prof. zw. Andrzej Jasiński
 • prof. zw. Andrzej Tatarskiprof.dr
 • hab. Mirosław Herbowski

Komisja – kategoria SKRZYPCE:

 • prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka – przewodniczący
 • prof. zw. Bartosz Bryła
 • adt dr hab. Adam Mokrus
 • dr Karina Gidaszewska

Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:

 • prof. zw. Andrzej Tatarski – przewodniczący
 • prof. zw. Bartosz Bryła
 • prof.dr hab. Mirosław Herbowski
 • adt dr hab. Adam Mokrusdr Karina Gidaszewska

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Obowiązujący PROGRAM konkursu:

Kategoria: FORTEPIAN

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi

 • Dowolnie wybrana etiudaUtwór epoki klasycznej
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Utwór z epoki baroku
 • Dowolnie wybrana etiuda
 • Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
 • Utwór kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 • Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej,
 • Suity angielskiej lub PartityAllegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim.

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: SKRZYPCE

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi

 • Etiuda
 • Miniatura kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Etiuda
 • Miniatura kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo G. Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
 • Miniatura kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
 • Miniatura kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: ZESPOŁY KAMERALNE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:

 • Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
 • Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:

 • Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
 • Czas trwania programu: 15 – 20 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Przesłuchania przebiegać będą w następujących kategoriach:

 • FORTEPIAN
 • SKRZYPCE
 • ZESPOŁY KAMERALNE

Dla kategorii skrzypce i fortepian będą obowiązywać następujące grupy wiekowe:

 • grupa I: klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi
 • grupa II: klasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., III i IV C4 szkoły muzyczne I st.
 • grupa III: klasy I-III szkoły muzyczne II st.
 • grupa IV: klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.

natomiast dla kategorii zespoły kameralne:

 • grupa I: szkoły muzyczne I stopnia
 • grupa II: szkoły muzyczne II stopnia

Rodzaje zespołów kameralnych – zespoły liczące od 2 do 5 osób, z udziałem skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fortepianu w dowolnym układzie instrumentów:

 • w zespołach I stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II st.,
 • w zespołach II stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

Warunkiem uczestnictwa w XV Forum jest spełnienie warunków regulaminu XV Forum dotyczących kategorii, grup wiekowych i obowiązującego programu oraz dotrzymanie terminu zgłoszenia tj. 2 października 2020 r. oraz terminu przesyłania nagrań konkursowych tj. 21 listopada 2020 r.

Zasady realizacji nagrań

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w terminie do 21 listopada 2020 r. przesłaćmailem, na adres: admin@psmrybnik.pl, jeden link odsyłający do nagrania umieszczonegow serwisie YouTube. Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacjąuczestnika lub zespołu.

2. Nagranie musi być „niepubliczne”, mieć wyłączoną możliwość komentowania orazoceniania.

3. Na prośbę organizatora konkursu uczestnik wyraża zgodę do upublicznienia nagrania orazudostępnienia go na stronie konkursowej.

4. Nagranie powinno być wykonane i zamieszczone w możliwie wysokiej jakości (preferowanajakość to 1080p).

5. W tytule nagrania należy zawrzeć: XV Forum – imię i nazwisko solisty lub imiona i nazwiskaczłonków zespołu – szkołę.

6. W opisie nagrania powinien zostać wypisany program w kolejności wykonywania, kategoriai grupa wiekowa.

7. Wykonane nagranie musi spełniać następujące warunki:

a. Każdą pozycję repertuarową obowiązującego programu może nagrać oddzielnie (formycykliczne muszą być nagrywane w całości bez przerw montażowych międzyposzczególnymi częściami).

b. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji każdej pozycjirepertuarowej wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w jej trakcie.

c. Jedynymi miejscami w których dopuszczone są cięcia montażowe to przerwy międzypozycjami repertuaru.

d. Nagranie musi być wykonane z jednego ujęcia kamery w planie ogólnym obejmującymwszystkich uczestników ze szczególnym uwzględnieniem aparatu gry (włączającpianistę/akompaniatora*).

e. Kadr musi być ustawiony w taki sposób, aby widoczna była klawiatura fortepianu orazpraca rąk pianisty (dotyczy kategorii fortepian).

f. Nagranie musi przedstawiać całą sylwetkę osoby wykonującej program lub całegozespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestników.

g. Dopuszcza się wykonanie nagrania w dowolnych warunkach lokalowych, uwzględniającwarunki akustyczne umożliwiające obiektywną ocenę wykonania przez Jury.

h. Dopuszcza się zastosowanie zewnętrznych mikrofonów w celu poprawy jakości audio,jednak muszą one być podczas nagrania podłączone do kamery. Dołączenie nagraniaaudio do obrazu w procesie post-produkcji może stanowić podstawę do dyskwalifikacjiuczestnika.

i. Procedura i instrukcja przekazywania nagrań do pobrania ze strony internetowej PSM w Rybniku.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XV Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik 2020” (ID 1991) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.