27.11.2020 - 29.11.2020

IV Pomorski Festiwal Obojowy

Miejscowość Wydarzenia: Gdynia

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Wystawy

Specjalność: Obój

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.szkolamuzgdynia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

IV Pomorski Festiwal Obojowy - Gdynia 2020 odbędzie się formie internetowej. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 oraz zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa tegoroczna edycja festiwalu będzie realizowana w formie internetowej na podstawie nagrań uczestników. Tematem przewodnim będzie „ Miniatura romantyczna”. Patronat i wsparcie merytoryczne zapewni Akademia Muzyczna w Gdańsku. W harmonogramie festiwalu znajdą się: konkurs dla uczniów – na postawie oceny nagrań audio-wideo, wykłady- nagrania na następujące tematy: 1.Współczesne techniki gry na oboju. 2. Współczesne aspekty nauczania gry na oboju. 3. Postęp w technologii tworzenia stroika obojowego i wpływ jego parametrów na jakość gry, 4. Prezentacje z wystawy instrumentów i warsztatów wywarzania stroików. W ramach Koncertu Finałowego zaprezentujmy nagrania laureatów oraz studentów uczelni muzycznych. Nagrania festiwalowe będą publikowane na stronie internetowej szkoły od 27 listopada 2020 do czasu rozstrzygnięcia konkursu dla uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a najlepsi uczestnicy Dyplomy Laureata i nagrody za uzyskane miejsca, wyróżnienia oraz Nagrody Specjalne. W konkursie nie biorą udziału uczniowie członków Jury. Zakres merytoryczny konkursu jest zgodny z podstawami programowymi obowiązującymi w szkołach muzycznych I i II stopnia.

ORGANIZATOR

Szkoła Muzyczna I i II st. w Gdyni

Adres: ul. Bp. Dominika 13 A

81-402 Gdynia

Tel.: +48.58.6220633

e-mail: szkolamuz.gdynia@wp.pl

www: http://www.szkolamuzgdynia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele Pomorskiego Festiwalu Obojowego w Gdyni to podnoszenie poziomu nauczania gry na oboju w szkołach muzycznych poprzez konfrontacje osiągnięć uczniów, promocja uczniów najzdolniejszych, popularyzacja oboju, aktywizacja i integracja oboistów, wymiana doświadczeń pedagogów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury Konkursu: prof. Józef Raatz – AM w Gdańsku prof. Tomasz Miczka – AM w Katowicach mgr Dariusz Jędrusik – OSM Bytom

Wykładowcy/artyści: dr hab. Arkadiusz Krupa – obój UM w Warszawie Wykład: Współczesne techniki gry na oboju. ad. dr Marta Różańska – AM w Gdańsku

Wykonawcy Koncertu Finałowego: Laureaci Festiwalu oraz studenci i pedagodzy

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Tematem przewodnim festiwalu będzie „Miniatura romantyczna”. Zachęcamy uczestników do wykonania miniatury z epoki romantyzmu.

Uczniowie są zobowiązani do wykonania dowolnego repertuaru zachowując czas regulaminowy

  • grupa I – czas prezentacji do 5 min
  • grupa II i III - czas prezentacji do 8 min
  • grupa IV - czas prezentacji do 12 min

Program można wykonać z nut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

uczniowie szkół stopnia podstawowego; uczniowie szkół stopnia średniego; nauczyciele szkolnictwa artystycznego

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV Pomorski Festiwal Obojowy” (ID 1993) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.