05.12.2020 - 18.12.2020

XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI NA MAZOWSZU

Miejscowość Wydarzenia: Sochaczew

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmsochaczew.weebly.com

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

W 2020 roku XXVIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu. będzie przeprowadzona w systemie on line.

Międzynarodowe Jury pracuje pod przewodnictwem prof. Jana Kadłubiskiego (Polska).

Uczestnicy występują w kategoriach repertuarowych, nie wiekowych, co wyróżnia ten konkurs spośród innych propozycji.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Adres: ul. Bartosza Głowackiego 2

96-500 Sochaczew

Tel.: +48.46.8622962

e-mail: psmsochaczew@pro.onet.pl

www: http://www.muzyczna.e-sochaczew.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Festiwalu jest kultywowanie muzyki Fryderyka Chopina, rozwijanie zainteresowania twórczością Fr. Chopina u dzieci i młodzieży, wspieranie, utrwalanie i udostępnianie wiedzy o życiu i twórczości kompozytora, umożliwienie możliwości konsultacji merytorycznych z autorytetami, najwyższej klasy pedagogami (członkowie Jury), wspieranie i promowanie najbardziej uzdolnionych muzycznie uczniów, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie edukacji muzycznej młodzieży i ich pedagogów z różnych krajów, wspieranie młodych uczestników Festiwalu w nabieraniu doświadczeń.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jan Kadłubiski Polska – Przewodniczący Jury

Andrzej Dutkiewicz Polska

Dorian Leljak Serbia - Chorwacja

Murray McLachlan Wielka Brytania

Irene Veneziano Włochy

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

I Zakres repertuarowy

po jednym z następujących utworów J.S. Bacha i F. Chopina:

1.J. S. Bach Menuet c- moll (Suita Francuska c-moll); Menuet G-dur (Łatwe Utwory nr 1); Preludium d-moll (Małe Preludia nr 5)

2. F. Chopin Polonez dziecięcy g- moll; Polonez dziecięcy B- dur; Polonez dziecięcy As-dur Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Poloneza As-dur

II Zakres repertuarowy

po jednym z 2 grup następujących utworów J.S. Bacha i F. Chopina:

1. J. S. Bach Inwencja 2 lub 3 głosowa albo F. Chopin Fuga a-moll Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie Fugi a-moll F. Chopina

2. F. Chopin (wyd. I.J. Paderewski) Nokturn c-moll op. posth.; Nokturn cis-moll op. posth.; Nokturn e-moll op.72; Mazurek F-dur op.68 nr3; Mazurek cis-moll op.6 nr 2; Mazurek B-dur op. posth. nr 56 Kontredans; Walc a-moll op. posth.; Walc E-dur op. posth. (wyd. PWM, Dwa zapomniane Walce)

III Zakres repertuarowy

1. J. S. Bach Preludium i Fuga z I lub z II tomu DWK (wyd. URTEXT)

2. F. Chopin 2 różne formy spośród następujących utworów:Walce; Nokturny; Mazurki; Impromptus; 3 Ecossaises op. 72; Rondo c-moll op.1; Etiudy op.10; op. 25 3 Etiudy z Méthode des Méthodes (Trois Nouvelles Études) Polonezy (z wyłączeniem 4 wielkich Polonezów)

IV Zakres repertuarowy

1. J. S. Bach Preludium i Fuga z I lub z II tomu DWK (wyd. URTEXT)

2. F. Chopin 2 Etiudy z op.10 lub z op.25;

3. F. Chopin 1 utwór spośród następujących:Ballady; Scherza; Polonezy: As-dur op.53; fis-moll op.44 Tarantella op.43; Bolero op.19; Berceuse op.57; Variations brillantes op.12 „Je vends des Scapulaires”

UWAGA: programy wszystkich Zakresów powinny być wykonywane z pamięci.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz link do nagrania należy przesłać do 5 grudnia 2020r .

Nagrania video powinny spełniać następujące kryteria:

  • film powinien stanowić jeden niepodzielny plik (nie może być montowany z kilku nagrań) zrealizowany ze statywu przy użyciu zewnętrznego mikrofonu podłączonego do smartfona, aparatu fotograficznego lub kamery
  • przesłany plik powinien być oryginalny, bez korekcji obrazu ani dźwięku
  • film powinien przedstawiać całą sylwetkę wykonawcy
  • film powinien być nagrany w poziomie
  • dopuszczalne są formaty nagrań: MP4, MOV
  • film powinien zostać nagrany w jakości HD (jakość nagrania podlega weryfikacji)
  • w przypadku jakości uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej oceny uczestnika organizatorzy mają prawo zażądać ponownego przesłania nagrania w lepszej jakości technicznej
  • nagranie musi zostać zamieszczone na dysku Google z zaznaczeniem funkcji "udostępnij wszystkim", sam link zaś przesłany na adres mailowy: chopin.mazovia@psmsochaczew.pl

1. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

2. Laureaci XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu otrzymają dodatkowo Dyplomy Wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

3. Jury dokona wyboru Laureatów po przesłuchaniu nadesłanych nagrań uczestników z wszystkich czterech zakresów repertuarowych.

4. Program Koncertu Laureatów ustali Jury Festiwalu.

5. Koncert Laureatów odbędzie się w trybie on-line, nagranie zostanie umieszczone na kanale YouTube PSM I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie.

6. Pedagodzy i Uczestnicy Festiwalu będą mieli możliwość konsultacji z Jurorami Festiwalu. Spotkania Jurorów z zainteresowanymi pedagogami, wykonawcami, opiekunami odbędą się w trybie on-line, po uprzednim ustaleniu dokładnej daty oraz godziny.

Karty zgłoszeń wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników są do pobrania na stronie: www.psmsochaczew.weebly.com

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI NA MAZOWSZU” (ID 1994) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.