20.03.2015 - 31.05.2015

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń”

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Formy użytkowe, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Inni

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: http://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/portret-rodzinny-2015/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Patronat CEA

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny” organizowany jest w obecnym roku szkolnym po raz kolejny wspólnie - przez Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk - jako konkurs wpisany do „Kalendarza międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w roku szkolnym 2014-2015”

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń” ma na celu konfrontację różnych form plastycznej wypowiedzi, młodzieży w wieku od 15 do 20 lat. Adresowany jest przede wszystkim do utalentowanych uczniów szkół artystycznych, ale jego otwarty charakter pozwala także na indywidualne uczestnictwo. Międzynarodowy charakter konkursu daje okazję do porównania różnych kontekstów kulturowych, wymiany doświadczeń i integrację młodzieży z różnych krajów. Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do refleksji nad wartościami, które wiążą się z rodziną rozumianą w różnych aspektach – społecznym, psychologicznym, kulturowym, odnosząc się w ten sposób bezpośrednio i pośrednio, do problemów nurtujących współczesnego człowieka. Prace konkursowe można realizować w dziedzinach odpowiadających współczesnym środkom plastycznej ekspresji: rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, rzeźby, fotografii, tkaniny artystycznej, oraz w kategorii krótkiej formy filmu lub animacji. Daje to okazję do wybrania najwłaściwszego medium do realizacji zamierzonej idei, odpowiada kierunkom artystycznego kształcenia w szkołach plastycznych, daje okazję do oceny prac pod kątem ich wartości estetycznych i warsztatowych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. dr hab. Jan Tutaj

Prof. dr hab. Mariusz Drzewiński

Prof. Valeri Szakalov

Dr hab. Tomasz Milanowski

Dr hab. Dymitr Tkanko

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W obecnej odsłonie konkursu organizatorzy nadali tematowi „Portret Rodzinny” bardziej ukierunkowany charakter. Rozszerzenie głównego tematu o formułę: „Mój dom pełen wspomnień i marzeń” odwołuje się przede wszystkim do świata wyobraźni, zapełnionego wydarzeniami czasu przeszłego dokonanego jak i do projekcji tego co oczekiwane, często wymarzone, nieobecne. Taka interpretacja portretu rodziny odwołuje się w większym stopniu do tego co pozytywnie zakorzenione w naszej pamięci i wyobraźni, a wobec obecnych modnych postmodernistycznych kulturowych dekonstrukcji, szumu medialnego i kulturowego popu, stanowić powinna refleksję nad tym, co jest źródłem naszej wrażliwości i empatii – słowem – naszego człowieczeństwa. Z uwagi na międzynarodowy charakter konkursu, tak określona tematyka daje okazję do konfrontacji kulturowej - motyw portretu zbiorowego, portretu rodzinnego, rodzajowej sceny życia rodzinnego, czy utraconego raju dzieciństwa, wpisany jest w powszechną historię sztuki. Od czasów epoki nowożytnej, obraz ten jest już jednym z bardziej charakterystycznych zjawisk naszej kultury, opatrzony kontekstami religijnymi (pogańskimi i chrześcijańskimi), społecznymi, egzystencjalnymi, imaginacyjnymi czy ideowymi (np. progresywnego modernizmu). Nagrodzone prace z poprzednich edycji, posługując się technikami i warsztatem współczesnej sztuki, często odwoływały się do tych inspiracji.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs przeprowadzony jest dla uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 15- 17 lat i 18-20 lat.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu może być młodzież w wieku 15-20 lat. Uczestnik indywidualnie może nadesłać maksymalnie 3 prace wykonane w latach 2014-15, które nie były prezentowane wcześniej podczas innych przeglądów, konkursów. Szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac /w każdej dziedzinie/ wykonanych w latach 2014-15, które nie były prezentowane wcześniej w innych przeglądach, konkursach.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny. Mój dom pełen wspomnień i marzeń”” (ID 33) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.