08.05.2015 - 09.05.2015

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny CEA

Miejscowość Wydarzenia: Augustów

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Punkty konsultacyjne

Specjalność: Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.szkola-muzyczna.com.pl

Zajęcia o charakterze seminaryjno-warsztatowym, lekcje indywidualne (otwarte), konsultacje mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli w zakresie nauki gry na skrzypcach. Zapobieganie błędom dydaktycznym w początkowym etapie nauczania. Pomoc początkującym nauczycielom, opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi jak i mającymi problemy edukacyjne.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Adres: ul. Wybickiego 1

16-300 Augustów

Tel.: +48.87.6433600

e-mail: psmuz@data.pl

www: http://www.szkola-muzyczna.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

I. Wymiana doświadczeń. prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.

II. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:

1. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania.

2. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparaty gry.

3. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze).

4. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia).

5. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi.

6. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procersu pracy domowej ucznia).

7. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

mgr Dorota Obijalska - PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Temat spotkania: Praca nad intonacją i jakością dźwięku we wczesnym naucznaiu skrzypków.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zajęcia nieodpłatne.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 23

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 6

Przebieg Wydarzenia

W dniach 08-09 maja 2015 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie odbyły się zajęcia Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego CEA w klasie skrzypiec. Wykładowcą była bardzo ceniona i uznana w kraju nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie mgr Dorota Obijalska. Doświadczenie wykładowcy pozwala w pracy z dziećmi najmłodszymi i bardziej zaawansowanymi na poziomie szkół II stopnia. Zajęcia cieszyły się ogromnym uznaniem a ilość chętnych przewyższała możliwości czasowe zajęć. Dlatego wielu uczniów mogło uczestniczyć w zajęciach jedynie w charakterze słuchaczy. Pani Dorota Obijalska potrafi wyzwolić u uczniów ogromną radość z pracy nad instrumentem i dużą motywację w poszukiwaniu możliwości dźwękowej, wyszukiwaniu problemów technicznych, budowaniu własnej wypowiedzi muzycznej. W zajęciach wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczycele z następujących szkół:PSM I st. Augustów, PSM i II st. Suwałki, ZPSM Ełk, ZSM Białystok, OSM Pisz. Teraz pozostaje nam tylko oczekiwać na następne spotkanie.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny CEA” (ID 35) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.