05.05.2015 - 06.05.2015

Ogólnopolski Punkt Konsutacyjny CEA

Miejscowość Wydarzenia: Augustów

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Punkty konsultacyjne

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.szkola-muzyczna.com.pl

Zajęcia o charakterze seminaryjno-warsztatowym, lekcje indywidualne (otwarte), konsultacje mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli w zakresie nauki gry na fortepianie. Zapobieganie błędom dydaktycznym w początkowym etapie nauczania. Pomoc początkującym nauczycielom, opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi jak i mającymi problemy edukacyjne.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Adres: ul. Wybickiego 1

16-300 Augustów

Tel.: +48.87.6433600

e-mail: psmuz@data.pl

www: http://www.szkola-muzyczna.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

  1. Wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.
  2. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:
  1. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania
  2. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparatu gry.
  3. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze).
  4. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia).
  5. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi.
  6. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procesu pracy domowej ucznia).
  7. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Grzegorz Kurzyński - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Pedalizacja na przestrzeni wieków w twórczości fortepianowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zajęcia nieodpłatne

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 19

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 6

Przebieg Wydarzenia

W dniach 05 - 06 maja 2015r w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie odbyły się zajęcia Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego CEA w klasie fortepianu.Przeprowadzone zostały przez prof. Grzegorza Kurzyńskiego kierownka Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Zajęcia skierowane były do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia. Miały charakter lekcji otwartych. W trakcie zajęć realizowane były zagadnienia dotyczące pedalizacji, przebiegów metrorytmicznych , sposobów narracji muzycznej z użyciem dynamiki i różnymi rodzajami artykulacji. Wśród uczestników biorących udział w zajęciach byli uczniowie przygotowujący się do występów i konkursów pozaszkolnych. Atmosfera zajęć sprzyjała nawiązaniu dobrego kontaktu z prowadzącym i skutecznej realizacji uwag przez uczniów.

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolski Punkt Konsutacyjny CEA” (ID 37) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.