20.05.2016 - 21.05.2016

XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA

Miejscowość Wydarzenia: Jelenia Góra

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psm.jgora.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w 3 kategoriach wiekowych obejmujących uczniów cyklu 6-letniego: I kat. - kl. 1 i 2; II kat. - kl. 3 i 4; III kat. - kl. 5 i 6 oraz odpowiednio do stopnia zaawansowania uczniów cyklu 4-letniego, tj. II kat. – kl 1 i 2, oraz III kat. – kl. 3 i 4. Celem konkursu jest popularyzacja gry i poszerzanie znajomości utworów fortepianowych na 4 ręce. Ponadto kreowanie utworów rodzimych kompozytorów, aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania gry zespołowej oraz stwarzanie możliwości współzawodnictwa artystycznego, a co za tym idzie, zachęcanie do dalszego kształcenia muzycznego i zaspokajanie potrzeb w zakresie kreowania własnej osoby. Poprzez szerzenie radości ze wspólnego muzykowania konkurs rozwija umiejętność wzajemnego słuchania i oddziaływania. W programie corocznych konkursów wykorzystywane są utwory rodzimych, oraz współczesnych kompozytorów - w r. 2007 - Katarzyny Brochockiej; w r. 2006 - Sławomira Kupczaka; w latach poprzednich - Danuty Kaszewskiej-Galin, oraz Eugene Maglif.

Organizatorem imprezy jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. S. Moniuszki, natomiast współorganizatorem Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej Górze. Impreza odbędzie się w budynku szkolnym PSM I i II st. w Jeleniej Górze. Do jury zaproponowano zaprosić pianistów specjalizujących się w grze zespołowej, którego skład powoła dyrektor CEA. Szkoła nasza od kilkunastu lat organizuje szkolny konkurs duetów fortepianowych cieszący się zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców i pedagogów szkół muzycznych I stopnia. Konkurs początkowo szkolny, następnie międzyszkolny odbywał przez dziewięć lat. Dziesiąty jubileuszowy odbył się w roku 2010 jako impreza ogólnopolska. Równocześnie odbywa się także konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczestników konkursu, na której omawia się aspekty gry zespołowej. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów szkół muzycznych Euroregionu Nysa.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 26

58-500 Jelenia Góra

Tel.: +48.75.7522330

e-mail: muzyczna@psm.jgora.pl

www: http://www.psm.jgora.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: ul. Piłsudskiego 26

58-500 Jelenia Góra

CELE WYDARZENIA

Inicjatorem Konkursu była sekcja instrumentów klawiszowych PSM I w tut. placówce Konkurs pierwotnie miał charakter szkolny , następnie międzyszkolny i kolejno regionalny. Jubileuszowy – dziesiąty konkurs w roku 2010 był już imprezą ogólnopolską . Podstawowym celem konkursu jest szerzenie radości ze wspólnego muzykowania, a ponadto popularyzacja i rozwój umiejętności gry zespołowej oraz poszerzanie znajomości literatury fortepianowej w szczególności na 4 ręce i 2 fortepiany. Konkurs duetów fortepianowych cieszy się zainteresowaniem ze strony uczniów, rodziców i pedagogów szkół muzycznych I st. W ramach konkursu odbywa się jednocześnie konferencja metodyczna dla nauczycieli.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Regina Michalak z AM w Katowicach - przewodnicząca jury.

prof. Helena Kurzyńska – AM Wrocław -członek jury,

dr Joanna Marcinkowska AM Poznań - członek jury,

Mirosława Hejne - sekretarz jury.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs jest jednoetapowy i odbywa się w 3 kategoriach.

Kategoria I - uczniowie kl. 1 i 2 cyklu 6-letniego;

KategoriaII - uczniowie kl. 3 i 4 cyklu 6-letniego oraz uczniowie kl. 1 i 2 cyklu 4-letniego;

Kategoria III - uczniowie kl. 5 i 6 cyklu 6-letniego oraz uczniowie kl. III i IV cyklu 4-letniego.

Uczniowie w każdej kategorii zobowiązani są do wykonania dwóch utworów - utwór dowolny i utwór kompozytora współczesnego.

Czas trwania programu - do 10 minut. Program można wykonać z nut. Utwory można wykonywać również na dwa fortepiany.

Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Decyzje Jury są nieodwołalne.

Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, którzy otrzymają punkty w granicach 21-25 pkt.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Karty zgłoszenia /do pobrania ze strony internetowej www.psm.jgora.pl/ należy przesłać pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 26; faxem na nr 75 75 22330; pocztą e-mail sekretariatpsm@psm.jgora.pl w terminie do 30 kwietnia 2016 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego.

Wpisowe w wysokości 100 zł od duetu płatne na konto; Rada Rodziców PSM I i II st. nr konta 07 1090 1926 0000 0005 1400 1844 w B.Zach.WBK SA I Oddz. Jelenia Góra

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DUETÓW FORTEPIANOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I STOPNIA” (ID 388) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.