12.06.2015 - 13.06.2015

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny

Miejscowość Wydarzenia: Augustów

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Punkty konsultacyjne

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.szkola-muzyczna.com.pl

Zajęcia o charakterze seminaryjno-warsztatowym, lekcje indywidualne (otwarte), konsultacje mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli w zakresie gry na fortepianie. Zapobieganie błędom dydaktycznym w początkowym etapie nauczania. Pomoc początkującym nauczycielom, opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi jak i mającymi problemy edukacyjne.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie

Adres: ul. Wybickiego 1

16-300 Augustów

Tel.: +48.87.6433600

e-mail: psmuz@data.pl

www: http://www.szkola-muzyczna.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

I. Wymiana doświadczeń, prezentacja najnowszych metod pracy w zakresie nauczania instrumentalnego.

II. Pomoc metodyczna w zakresie dydaktyki:

1. Prawidłowe kształtowanie aparatu gry w pierwszej fazie nauczania

2. Pomoc w procesie dokonywania korekty aparatu gry

3. Pomoc początkującym nauczycielom w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, materiały pomocnicze)

4. Umiejętność dobrania repertuaru (jako warunek ciągłości rozwoju artystycznego ucznia)

5. Specyfika pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi

6. Budowa indywidualnych planów rozwoju ucznia (m.in. planowanie procesu pracy domowej uczna)

7. Pomoc w pracy z dziećmi o szczególnych problemach edukacyjnych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Robert Marat - Akademia Muzyczna w Katowicach

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Metody pracy z uczniem

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

zajęcia nieodpłatne

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 13

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 5

Przebieg Wydarzenia

W dniach 12 - 13 czerwca 2015r w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie odbyły się konsultacje fortepianowe w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego. Zajęcia poprowadził prof. Robert Marat wykładowca Akademii Muzycznej w Katopwicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymsoku. Konsultacje miały charakter lekcji otwartych, w których uczestniczyli ucznioiwe ze szkół muzycznych I i II stopnia. Podczas zajęć praca profesora z uczniami skupiała się nad dźwiękiem, wyrazem artystycznym oraz elementami techniki.

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny” (ID 54) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.