16.05.2015 - 19.05.2015

X Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w Głubczycach

Miejscowość Wydarzenia: Głubczyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Historia Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów sięga 1994 roku. Inicjatorem i organizatorem pierwszych edycji tego wydarzenia był Józef Kaniowski – ówczesny dyrektor szkoły. Wraz z początkiem Festiwalu rozpoczyna się również współpraca szkoły z wybitnymi pianistami i pedagogami, między innymi Wierą Nosiną, Eleonorą Tkacz, Celiną Heller i Elżbietą Hoffman. W ramach imprezy odbywają się nie tylko przesłuchania konkursowe, ale też seminaria, warsztaty i koncerty. Warto wspomnieć, że laureatką pierwszego głubczyckiego konkursu w 1994 roku była Julianna Awdiejewa, zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 2010 roku.

Kolejne edycje festiwalu odbywały się początkowo co trzy lata i przyciągały głównie uczestników z Rosji, Ukrainy, Polski. W kolejnych latach stopniowo zwiększała się liczba uczestników także z innych krajów (Czechy, Litwa, Łotwa, Chiny).W tym czasie do grona jurorów i gości festiwalu dołączyli Monika Sikorska – Wojtacha, Waldemar Wojtal, Alena Vlasakova, Alicja Paleta – Bugaj i Aleksandra Zvirblyte.

W 2003 roku dyrektorem festiwalu zostaje Krystyna Michalik (dyrektor szkoły od 1999 roku). Począwszy od szóstej edycji w 2007 roku konkurs zostaje rozszerzony o nową kategorię wiekową i odbywa się co dwa lata. Stałym punktem programu od tej pory jest również koncert w Głogówku połączony z wizytą w tamtejszym zamku, miejscu pobytu na Opolszczyźnie Ludwiga van Beethovena. Tradycją festiwalu jest promowanie młodych muzyków pochodzących z naszego regionu. Podczas festiwalowych koncertów wystąpili między innymi Ravel Piano Duo (Agnieszka Kozło, Katarzyna Ewa Sokołowska), Dominik Zabłocki, Piotr Kupka, Maria Ołdak, Jagoda Krzemińska.

W 2013 roku festiwal odbył się po raz dziewiąty. Organizacją po śmierci śp. Krystyny Michalik ostatecznie pokierował obecny dyrektor szkoły – Adam Kopyto.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Podnoszenie jakości nauczania gry na fortepianie

Wymiana dośwaidczeń pedagogicznych

Promocja uzdolnionuch muzycznie dzieci i młodzieży

Popularyzacja muzyki artystycznej wśród dzieci i młodzieży

Promocja miasta i regionu

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury X edycji festiwalu:

Alicja Paleta –Bugaj UMFC w Warszawie– przewodnicząca

Eleonora Tkacz – Ukraina – Akademia Muzyczna w Kijowie

Aleksandra Zvirblyte – Litwa – Akademia Muzyczna w Wilnie

Hanna Kryjak – Akademia Muzyczna w Katowicach

Waldemar Wojtal – Akademia Muzyczna w Gdańsku

Recitale:

- Kamila Wasik-Janiak – skrzypce, Sylwia Michalik – fortepian

- Waldemar Wojtal – fortepian

- Sławomir Zubrzycki – viola organista

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Przesłuchania odbywać się będą w 3 grupach wiekowych, dla II i III grupy festiwal jest dwuetapowy. Program przesłuchań obejmuje:

I grupa - do lat 10

 1. Taniec z XVIII wieku – Bach, Haendel, Cimarosa, Scarlatti lub inni kompozytorzy,
 2. Etiuda lub utwór z elementami technicznymi,
 3. Pierwsza część sonatiny lub sonaty klasycznej.

Grupa II - do lat 12

I etap

 1. J.S. Bach: Preludium lub Inwencja 2 głosowa lub Inwencja 3 głosowa.
 2. Utwór wirtuozowski lub etiuda wirtuozowska.
 3. Dowolny utwór kantylenowy

II etap

 1. Utwór kompozytora XX wieku - oczekujemy utworu kompozytora z kraju, z którego pochodzi uczestnik.
 2. Sonatina lub Sonata klasyczna - całość.

Grupa III do lat 14

I etap

 1. Dwie kontrastujące części suity barokowej – Haendel, Bach.
 2. Utwór wirtuozowski lub etiuda wirtuozowska.
 3. Fryderyk Chopin – utwór do wyboru.

II etap

 1. Utwór kompozytora XX wieku - oczekujemy utworu kompozytora z kraju, z którego pochodzi uczestnik.
 2. Sonatina lub Sonata klasyczna - całość.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Konkurs przebiegać będzie w trzech grupach wiekowych:

 • Grupa I - do 10 (urodzeni od 2005 r.)
 • Grupa II - do lat 12 (urodzeni od 2003 r.)
 • Grupa III - do lat 14 (urodzeni od 2001 r.)

2. Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 15.04.2015 r. na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego 48-100 Głubczyce, ul. Warszawska 18

e-mail: festiwal@psm.glubczyce.info

Do formularza należy dołączyć

 • kopię aktu urodzenia lub inny oficjalny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia
 • jedno zdjęcie paszportowe z nazwiskiem i imieniem na odwrocie
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna

Organizatorzy mają prawo zdyskwalifikować zgłoszenie nie odpowiadające wymaganiom.

3. Wpisowe w wysokości 130 zł należy wpłacić do dnia 15.04.2015 r. na konto: Rada Rodziców przy PSM w Głubczycach

88 8868 0004 1000 0000 4112 0001

Bank Spółdzielczy w Głubczycach

4. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach przy udziale publiczności. Uczestnicy występują w przesłuchaniach w kolejności od najmłodszego do najstarszego (zgodnie z aktem urodzenia).

5. Przesłuchania uczestników grupy I są jednoetapowe. Przesłuchania uczestników grup II i III odbędą się w dwóch etapach. Kolejność wykonywania zgłoszonych utworów w poszczególnych etapach jest dowolna. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.

6. Uczestnicy wykonują następujący program:

Grupa I - do lat 10

1. Taniec z XVIII wieku (Bach, Heandel, Cimarosa, Scarlatti lub inni kompozytorzy).

2. Etiuda lub utwór z elementami technicznymi

3. Pierwsza część sonatiny lub sonaty klasycznej

Grupa II - do lat 12

I etap

1. Jan Sebastian Bach – „Małe preludium” lub „Inwencja 2-głosowa” lub „Inwencja 3-głosowa”.

2. Utwór wirtuozowski lub etiuda wirtuozowska

3. Dowolny utwór kantylenowy

II etap

1. Utwór kompozytora XX wieku (oczekujemy utworu kompozytora z kraju, z którego pochodzi uczestnik)

2. Sonatina lub Sonata klasyczna (całość)

Grupa III - do lat 14

I etap

1. Dwie kontrastujące części Suity barokowej (Heandel lub Bach).

2. Utwór wirtuozowski lub etiuda wirtuozowska

3. Fryderyk Chopin - utwór do wyboru

II etap

1. Utwór kompozytora XX wieku (oczekujemy utworu kompozytora z kraju, z którego pochodzi uczestnik)

2. Sonatina lub Sonata klasyczna (całość)

7. Występy uczestników ocenia jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów polskich i zagranicznych. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

8. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki.

9. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody regulaminowe:

Grupa I - nagrody rzeczowe

Grupa II

I miejsce – 300 €

II miejsce – 250 €

III miejsce – 150 €

Grupa III

I miejsce – 300 €

II miejsce – 250 €

III miejsce – 150 €

10. Przewiduje się również wyróżnienia, nagrody specjalne oraz nagrody pozaregulaminowe.

11. Nagrody regulaminowe będą wypłacane jako równowartość w PLN.

12. Podziału nagród dokonuje jury.

13. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia festiwalu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do video-akustycznych nagrań w czasie trwania konkursu bez oddzielnego wynagrodzenia.

15. Uczestnicy i opiekunowie sami pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i utrzymania oraz samodzielnie dokonują rezerwacji noclegów.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 21

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 35

Przebieg Wydarzenia

W dniach 16 – 19.05.2015 r. odbywał się organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Głubczycach im. I. J. Paderewskiego i Głubczyckie Towarzystwo Muzyczne X Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów. Festiwal wpisany został do Kalendarza Imprez na rok szkolny 2014/2015 objętych patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowany również został ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, środków Miasta i Gminy Głubczyce oraz firmy i osoby prywatne. Program festiwalu wypełniły koncerty, przesłuchania, wykłady, wystawa plastyczna i wycieczka do Muzeum Regionalnego w Głogówku.

Oto szczegółowy program festiwalu:

16. 05. 2015 r. sobota – godz. 17.00 – Koncert inauguracyjny, podczas którego wystąpili laureaci poprzedniej edycji festiwalu oraz gość specjalny – znakomita skrzypaczka KamilaWąsik-Janiak wraz z akompaniującą Sylwią Michalik

Otwarcie wystawy „Muzyka widziana oczami dziecka” – MOK

17. 05. 2015 r. niedziela

10.00 –13.00 – Przesłuchania konkursowe

15.00 - Recital Sławomira Zubrzyckiego ” Leonardo da Vinci w Głubczycach”– viola organista

18.00 – Recital fortepianowy w wykonaniu prof. Waldemara Wojtala

18.05.2015 r. poniedziałek

9.30 – 13.00 – Przesłuchania konkursowe

18.00 –Koncert uczestników festiwalu o raz gościa z Litwy, uczennicy prof. A.Zvirblyte w Muzeum Regionalnym w Głogówku

19.05.2015 r. wtorek

Mini koncert uczennicy z Litwy- muzyka J.S.Bacha oraz kompozytorów Litewskich

Wykłady w sali koncertowej PSM w Głubczycach:

9.30 – Aleksandra Zvirblyte (Litwa) „Rozwijanie techniki młodego pianisty”

11.30 –Eleonora Tkacz (Ukraina) „Sztuka a współczesność w dużych i małych ośrodkach”

16.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Laureatów

Jury festiwalu:

1 prof. Waldemar Wojtal – AM Gdańsk – przewodniczący

2 prof. Eleonora Tkacz - ( Ukraina)

3 prof. Aleksandra Zvirblyte - AM Litwa

4 prof. Hanna Kryjak – AM Katowice

5 mgr Agnieszka Hautz – sekretarz – PSM Głubczyce

Obok głównych organizatorów – Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach i Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego współorganizatorem pod względem organizacyjnym i finansowym imprezy był Miejski Ośrodek Kultury gdzie odbywały się przesłuchania konkursowe, recitale.. W pamięć uczestników i towarzyszących im rodziców i pedagogów szczególnie zapadł koncert w Muzeum Regionalnym w Głogówku. Wydarzenie to jest organizowane w ramach współpracy z Muzeum Regionalnym , gdzie w sposób szczególny upamiętnia się fakt pobytu w głogówieckim zamku Ludwiga van Beethovena. Dyrektor Muzeum w Głogówku ufundował również nagrodę za najlepsze wykonanie sonaty. Koncert Sławomira Zubrzyckiego został zorganizowany dzięki gościnności Kościóła Ojców Franciszkanów w pięknym wnętrzu Świątyni.

Nad festiwalem patronat medialny sprawowały: TVP Oddział Opole, Radio Opole, TV Głubczyce, Nowa Trybuna Opolska.

Udział w konkursie festiwalu wzięło 21 uczestników. Uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, a program festiwalu zapewnia, że do Głubczyc przyjeżdżają najlepsi pianiści.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyły się również dwa wykłady autorskie połączone z prezentacją metod pedagogicznych:

- wykład prof. Aleksandry Zvirblyte na temat „Rozwijanie techniki młodego pianisty”.

- wykład prof. Eleonory Tkacz na temat „Sztuka a współczesność w dużych i małych ośrodkach”.

Laureaci

Grupa I

I miejsce: 

Anna Urzędowska /nauczyciel: Ewa Bartocha-Konopka; PSM I i II st. w Nysie/                                  

II miejsce: 

Alicja Szindzielorz  /nauczyciel: Dorota Kaszkowiak; PSM I i II st. w Opolu/

Joanna Galik  /nauczyciel: Krystyna Dyżewska; SM I st. we Wrocławiu/

Emilia Chałupczak  /nauczyciel: Marzena Jasińska-Siudzińska; POSM I st. Warszawie

III miejsce: 

Dawid Kuś  /nauczyciel: Magdalena Kopyto; PSM I i II st. w Opolu/

wyróżnienia: 

Aleksandra Czajka  /nauczyciel: Krystyna Dyżewska; SM I st. we Wrocławiu/

Hanna Semków-Kwaczała  /nauczyciel: Beata Abramczyk; PSM I i II st. w Opolu/

 

Grupa II

I miejsce:

Michał Chałupczak  /nauczyciel: Marzena Jasińska-Siudzińska; POSM I st. w Warszawie/

II miejsce:  nie przyznano

III miejsce: 

Michał Basista  /nauczyciel: Jarosław Olszewski; PSM I st. w Myślenicach/

wyróżnienie:

Natasza Buja  /nauczyciel: Bożena Szurek; OSM I i II st. w Gdańsku/

 

Grupa III

I miejsce: 

Maciej Skrzeczkowski  /nauczyciel: Joanna Ławrynowicz-Just; OSM II st. w Warszawie/

II miejsce:  nie przyznano

 

III miejsce: 

Piotr Orlow  /nauczyciel: Maria Serafin; OSM I i II st. w Bytomiu/

Patrycja Gacek  /nauczyciel: Natalia Goniowska; PSM I st. w Głubczycach/

Julia Niżnik  /nauczyciel: Celina Hellerowa; PSM I i II st. w Opolu/       

 

wyróżnienie: 

Magdalena Sawicka  /nauczyciel: Zuzanna Sucharowska; OSM I i II st. w Bytomiu/

 

Nagrody specjalne:

Michał Chałupczak (II grupa)

- za najlepsze wykonanie sonaty Beethovena; /nagroda ufundowana przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Głogówku/

- za najlepsze wykonanie utworu J.S. Bacha

Maciej Skrzeczkowski (III grupa)

- za najlepsze wykonanie utworów F. Chopina

Anna Urzędowska

Michał Chałupczak

Maciej Skrzeczkowski

- Nagroda Dyrektora Filharmonii Opolskiej - udział w koncercie 

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „X Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów w Głubczycach” (ID 59) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.