24.02.2017 - 24.03.2017

VI Międzynarodowy konkurs plastyczny Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „TERRORYZM - NIE”

Miejscowość Wydarzenia: Łódź

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Fotografia, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.plastyklodz.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Termin "terroryzm" wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.

Konwencja Ligi Narodów (1937 r.) - Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa.

Definicja zaproponowana przez A.B. Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ (1992 r.). Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa S/RES/1269(1999 r.) Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.

Definicja przyjęta przez środowisko akademickie Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków ( przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Promowanie idei tolerancji i walki z uprzedzeniami, niechęcią, dezaprobatą, ksenofobią i niewiedzą. Nieznajomość kultury, tradycji, obrzędu, religii czy języka innych narodów, społeczności lub grup umacnia stereotypy i wpływa na ksenofobiczne postawy i zachowania.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Przewodniczący Jury: prof. Sławomir Iwański – Profesor Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wiceprzewodniczący Jury: prof. Jerzy Treliński – Były Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Obecnie profesor Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Członkowie jury:

1. Grzegorz Kalinowski – Kierownik Pracowni Technologii Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

2. Pavel Noga – kierownik pracowni projektowania graficznego - katedra grafiki i rysunku - Uniwersytet w Ostrawie, (Czechy).

3. Alexander Shantarovich – Dyrektor Mińskiego Kolegium Państwowego Sztuk Plastycznych im. A. K. Glebova.” – Mińsk Republika Białorusi.

4. Władimir Gatalski – Dyrektor Collage’u Artystycznego z Sankt- Petersburga Rosja.

Honorowi członkowie jury:

1. Alves Soares Rui Miguel – Rotary Club (Portugalia).

2. Andrzej Jaskólski – Prezes Allmendinger Sp. z o.o. Łódź.

3. Henryk Dudek - Prezydent Rotary Club Łódź.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Termin "terroryzm" wywodzi się od języka greckiego τρέω/treo – „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, lub „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy poprzez terror.Konwencja Ligi Narodów (1937 r.) - Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa.Definicja zaproponowana przez A.B. Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ (1992 r.). Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju.Rezolucja Rady Bezpieczeństwa S/RES/1269(1999 r.) Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.Definicja przyjęta przez środowisko akademickie Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków ( przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VI Międzynarodowy konkurs plastyczny Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „TERRORYZM - NIE”” (ID 842) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.