18.03.2017 - 19.03.2017

I WOLSKI KONKURS ZESPOŁÓW KAMERALNYCH „KLASYKA I ROZRYWKA”

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Regionalny

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.bacewicz.edu.pl

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych.

Za zespół uznaje się dowolny skład instrumentalny lub wokalno - instrumentalny złożony od trzech do dziewięciu wykonawców z wymaganiem, że w skład zespołu musi wchodzić przynajmniej jeden instrument smyczkowy.

Zespół wykonuje - w określonych ramach czasowych - dowolnie wybrany program w wersji oryginalnej lub w opracowaniu; dopuszcza się zarówno utwory z kręgu muzyki klasycznej, jak i z szeroko rozumianego nurtu muzyki rozrywkowej.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

  • popularyzacja gry zespołowej wśród uczniów;
  • zaangażowanie uczniów we wspólne przygotowywanie projektu (dobór składu, opracowanie utworu, wspólne wykonanie);
  • odkrywanie radości ze wspólnego muzykowania;
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W skład Jury wejdą muzycy młodego pokolenia specjalizujący się zarówno w muzyce klasycznej, jak i w muzyce rozrywkowej.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje 2 grupy wiekowe:

  • grupa I - uczniowie szkoły podstawowej
  • grupa II - uczniowie szkoły średniej.

Zarówno w I jak i w II grupie zespół wykonuje dowolnie wybrany program, który może być zaprezentowany w wersji oryginalnej lub w opracowaniu. Dopuszcza się utwory zarówno z kręgu muzyki klasycznej, jak i z szeroko rozumianego nurtu muzyki rozrywkowej (np. standardy jazzowe, muzyka filmowa).

Czas prezentacji:

  • grupa I - od 3 do 7 minut
  • grupa II - od 7 do 15 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów szkół muzycznych I i II stopnia.

Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@bacewicz.edu.pl

lub

faxem: 22 632 20 48

w terminie do 10.02.2017r.

Każdy uczestnik wpłaca wpisowe w wysokości 40zł. Zbiorczą opłatę za zespół (wpisowe) należy przesłać na konto ZPOSM I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie.

Kopię dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać razem z kartą zgłoszenia.

W razie rezygnacji z uczestnictwa - wpisowe nie podlega zwrotowi.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „I WOLSKI KONKURS ZESPOŁÓW KAMERALNYCH „KLASYKA I ROZRYWKA”” (ID 875) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.