19.03.2017 - 22.03.2017

VII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Gitarowy "Gitara Viva!"

Miejscowość Wydarzenia: Kielce

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy, Przesłuchania muzyczne

Specjalność: Gitara, Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.muzyczna.kielce.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs odbędzie się podczas trwania Festiwalu Gitarowego „Gitara Viva!” w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach w dniach 19-22.03.2017 r. w salach kameralnej oraz koncertowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych oraz innych instytucji kształcących w grze na gitarze klasycznej z terenu całego kraju.

Przydział do grup wiekowych odbędzie się na zasadzie rocznikowej, a więc:

grupa do lat 13 – urodzeni po 31.12.2003 r.

grupa do lat 16 – urodzeni po 31.12.2000 r.

grupa do lat 22 – urodzeni po 31.12.1994 r.

grupa improwizujących duetów gitarowych – urodzeni po 31.12.1994 r.

grupa zespołów I stopnia

grupa zespołów II stopnia

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest podniesienie poziomu artystycznego uczestniczącej w konkursie młodzieży, a także podniesienie poziomu nauczania poprzez promocję, wspieranie i prezentację osiągnięć artystycznych uczniów klasy gitary. Jednym z celów jest kontakt z wybitnymi gitarzystami, osobowościami życia muzycznego. Konkurs promuje również Zespół Państwowych Szkół Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach oraz przyczynia się do promocji szkolenia muzycznego wśród młodzieży w regionie i w Polsce. „Gitara Viva!” jest imprezą, której głównym zadaniem oprócz stałego podnoszenia poziomu artystycznego grających w konkursie uczestników, jest integracja środowiska zarówno fanów gitary jak i uczniów oraz pedagogów tego instrumentu, również wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli w przyjaznej atmosferze. Podczas pierwszej edycji zgłoszenia do konkursu przysłało czterdziestu uczestników. W ostatniej edycji festiwalu „Gitara Viva!” udział wzięło 149 uczestników z całej Polski, potwierdzając trafność podziału grup wiekowych w konkursie, oraz jego regulamin (miedzy innymi punkty mówiące o niemożliwości zgłaszania przez jurorów swoich uczniów do konkursu oraz o całkowicie jawnej punktacji wszystkich jurorów). To co łączy zaproszonych przez nas gości to fenomen gitary klasycznej – „instrumentu kameleona”, oraz najwyższy poziom wykonawców koncertów niezależnie od prezentowanej przez nich stylistyki. Młodzież, która będzie konfrontować swoje umiejętności podczas konkursu, będzie miała możliwość bezpośredniej rozmowy z wykonawcami. Z całą pewnością pomoże jej to w podjęciu trafnych decyzji dotyczących dalszego, świadomego rozwoju. „Gitara Viva!” stawia sobie za cel również promocję młodych i dynamicznie rozwijających się talentów, starając się pokazać że droga na estrady wykonawcze jest prosta i stoi przed nimi otworem. Przepustką jest muzykalność, świeżość interpretacji oraz doskonała technika.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestników oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w składzie:

przewodniczący - profesor oświaty Marek Zieliński

prof. Marcin Zalewski,

dr Anna Pietrzak,

mgr Dariusz Michałowski,

dr Jakub Niedoborek,

dr Bartłomiej Marusik.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PROGRAM:

  • Grupa solistów do lat 13.

- Etiuda na dowolny problem techniczny

- Utwór kompozytora polskiego

- Program dowolny

Uwaga: punkty programu nie mogą być ze sobą łączone! Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 12 min.

  • Grupa solistów do lat 16.

- Etiuda na dowolny problem techniczny

- Dowolny utwór z epoki renesansu lub baroku

- Utwór kompozytora polskiego

Uwaga: punkty programu nie mogą być ze sobą łączone! Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 15 min.

  • Grupa solistów do lat 22 (z wyłączeniem studentów Akademii Muzycznych).

- Etiuda na dowolny problem techniczny

- Dowolna utwór polifoniczny Jana Sebastiana Bacha

- Utwór kompozytora polskiego

Uwaga: punkty programu nie mogą być ze sobą łączone! Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 18 min.

  • Grupa improwizujących duetów gitarowych – kategoria do lat 22.

- Trzy zróżnicowane pod względem charakteru utwory. Np. swing, bossa nowa, ballada.

Obowiązkowo jednym z nich powinien być standard jazzowy. W każdym z wykonywanych utworów powinna być obecna improwizacja, która obok aranżacji, pulsu, interakcji pomiędzy gitarzystami, pozostaje najważniejszym elementem oceny konkursu. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnych rodzajów gitar: klasycznych, akustycznych, jazzowych, elektrycznych. Duety zapewniają sobie nagłośnienie (o ile jest konieczne) we własnym zakresie. Mile widziane będą autorskie opracowania na duet gitarowy, a także dobór utworów z polskiego repertuaru jazzowego. Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 15 min.

  • Grupa zespołów – uczniowie szkół muzycznych I stopnia

Program dowolny. Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 12 min

  • Grupa zespołów - uczniowie szkół muzycznych II stopnia

Program dowolny. Czas trwania wykonywanych utworów nie powinien przekroczyć 17 min

Uwaga:

- Gitara powinna odgrywać wiodącą rolę w zespole kameralnym. Ocena roli gitary pozostaje w gestii jury.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są jedynie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl w zakładce KONKURSY. Nie przyjmujemy zgłoszeń w formie tradycyjnej.

Dodatkowo potwierdzenie dokonanie opłaty wpisowej należy przesłać mailowo na adres: gitaraviva@gmail.com

Opłata dla uczestników konkursu wynosi 120 zł dla solistów oraz 160 zł dla zespołów (w tym improwizujących duetów). Wpłaty należy kierować na nr konta podany w regulaminie.

W trosce o komfortowe warunki przesłuchań uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników – decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać do szkoły do dnia 24 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.muzyczna.kielce.pl

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VII Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Gitarowy "Gitara Viva!"” (ID 884) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.