05.04.2017 - 06.04.2017

Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Seminaria

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Planowany przebieg seminarium (kwiecień 2017)

1 dzień godz. 11.00 - 11.30 rozpoczęcie (sala koncertowa)

11.30 - 14.00 wykłady 14.00 - 15.30 przerwa obiadowa

15.30 - 19.30 konsultacje indywidualne

20.00 - kolacja 21.00 Dyskusja merytoryczna/posiedzenie w grupach tematycznych /nauczyciele

2 dzień spotkanie z nauczycielami

godz. 9.00 - 13.00 wykłady

13.00 - 14.30 przerwa obiadowa

14.30 - 18.00 konsultacje indywidualne

18.00 - 18.30 podsumowanie seminarium, zakończenie.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psm_kolb1@wp.pl

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Seminarium o zasięgu ogólnopolskim w roku 2017 organizowane będzie po raz ósmy. Planowana jest kontynuacja seminarium w cyklu raz w roku, na dwa dni z noclegami. Zgodnie z założeniami opiekuna merytorycznego seminarium prof. Piotra Biskupskiego : Zajęcia /spotkania/ mają na celu ułatwienie realizacji zarówno u uczniów jak i szczególnie nauczycieli założeń programowych z jednoczesną wymianą poglądów, doświadczeń. Dotyczy to wszystkich poziomów nauczania celem znajdowania i wypracowywania uniwersalnych metod mogących zachęcić młodych ludzi do powszechnego umuzykalnienia, a wśród pedagogów do pozbywania się wszelkich kompleksów, niedomówień bądź niewyjaśnionych różnic zdań. Bardzo ważnym celem jest praca w zespołach perkusyjnych, które jak to jest postrzegane zarówno w przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej oraz grupach sekcyjnych różnych składów wykonawczych (orkiestry, zespołów kameralne) napotykają na wiele barier. Perkusja jest jedną z tych grup instrumentalnych, które szczególnie postrzegane są jako sekcja.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami seminarium będą:

dr hab. Bernard Maseli prof. AM w Katowicach

dr Mirosław Adrjanczyk AM w Gdańsku

dr Krzysztof Jaguszewski AM w Katowicach

dr hab. Piotr Biskupski prof. AM w Bydgoszczy/ prof. AM w Łodzi

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Harmonogram zajęć w ramach seminarium będzie obejmował wykłady o zróżnicowanym charakterze tematycznym oraz indywidualne konsultacje tak z udziałem pedagogów prowadzących, jak i wykładowców seminarium. Poza informacjami techniczno-, warsztatowo-, muzycznymi będą przeprowadzane dyskusje metodyczne będące źródłem doświadczeń płynących od pedagogów zajmujących się na co dzień edukacją w szkolnictwie różnego stopnia zaawansowania. Podjęte rozmowy i działania wykazują znaczne zbliżenia stanowisk mające na celu znalezienia wspólnych rozwiązań pozostających w zgodzie z wymogami programowymi, jak i indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczących się. Zajęcia odbywać się będą w kilku salach podzielonych na poszczególne moduły. Poranne wykłady obejmować będą zagadnienia problemowe będące jednocześnie swoistą wizytówką każdego z wykładających. Uczestnicy mogą jednocześnie korzystać z zajęć warsztatowych prowadzonych równolegle przez pozostałych wykładowców. Mają one charakter tak konsultacyjny dla nauczycieli, jak i wnosiły pomoc do edukacji ucznia. Seminarium wykazuje stałą potrzebę kontaktów merytorycznych środowiska pedagogicznego wszystkich szczebli, mających na celu podnoszenia kwalifikacji uczących, wzrost poziomu umiejętności uczniów oraz wypracowanie wspólnych metod i sposobów do osiągnięcia sukcesów dydaktycznych i artystycznych. Budującym jest fakt, iż wnioski płynące z tych konfrontacji mimo zróżnicowania poglądów prowadzą do konkluzji pozwalających optymistycznie spoglądać na poziom umuzykalnienia jak i metod jego przeprowadzania. Stosowność tego typu seminarium pozostaje niezaprzeczalna.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Ogólnopolskie Seminarium dla uczniów i nauczycieli klas perkusji adresowane jest do młodych solistów i solistów- kameralistów – uczniów oraz nauczycieli polskich szkół muzycznych I i II stopnia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas perkusji szkół muzycznych I i II stopnia” (ID 912) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.