25.04.2017 - 29.04.2017

X Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2017"

Miejscowość Wydarzenia: Szczecin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Konkursy, Gala baletowa

Specjalność: Taniec klasyczny, Taniec współczesny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.fundacjabalet.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

W dniach 25 – 29 kwietnia 2017 roku w Teatrze Polskim w Szczecinie odbędzie się X Międzynarodowy Konkurs Baletowy „ZŁOTE POINTY 2017”, a XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Baletowego o tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce 2017” oraz Finałowa Gala Gwiazd Baletu.

Fundacja Balet działająca w Polsce od ponad 25 lat na rzecz dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej, jest pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu baletowego z udziałem najlepszych absolwentów polskich i europejskich szkół baletowych „Złote Pointy” (od 2002 roku konkurs ogólnopolski, zasięg międzynarodowy uzyskał w roku 2008). Jest to jedyny międzynarodowy konkurs dla najlepszych absolwentów szkół baletowych w Polsce i Europie. W tym roku będziemy gościć uczestników z pięciu polskich szkół baletowych oraz z: Węgierskiej Akademii Tańca, Konserwatorium Tańca w Pradze, Białoruskiej Szkoły Choreograficznej.

Historia przyznawanego przez Fundację Balet tytułu „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce” sięga 1994 roku. Po raz 24. będzie przyznany tytuł dla młodych adeptów sztuki baletowej, którzy wchodzą w życie zawodowe.

Podczas konkursu przyznawane są roczne stypendia artystyczne dla uczniów szkół baletowych. Od czterech lat spośród uczestników konkursów Vladimir Issaev – baletmistrz i dyrektor Arts Ballet Theatre of Florida, jako fundator, przyznaje dodatkowe nagrody w postaci miesięcznych warsztatów baletowych na Florydzie (w tym roku 4 osoby uczestniczyły w takich warsztatach). Podczas Finałowego Koncertu oprócz laureatów i wyróżnionych absolwentów, będziemy mieli okazję podziwiać zaproszonych artystów.

Niewątpliwie jest to największe wydarzenie promujące sztukę baletową w Szczecinie. Jest to również jedyny konkurs w Polsce dla adeptów sztuki baletowej, który został na stałe wpisany w kalendarz imprez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Artstów Scen Polskich. Więcej informacji na temat historii konkursu i działalności Fundacji Balet znajduje się na stronie http://www.fundacjabalet.pl/

ORGANIZATOR

Fundacja Balet

Adres: Bolesława Leśmiana 7

70-786 Szczecin

Tel.:

e-mail: balet@post.pl

www: www.fundacjabalet.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Swarożyca 5

71-605 Szczecin

CELE WYDARZENIA

 • Prezentacja i promowanie sztuki baletowej,
 • wspieranie rozwoju artystycznego młodych tancerzy w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
 • finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
 • pomoc uzdolnionym tancerzom w rozpoczęciu profesjonalnej kariery zawodowej,
 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół baletowych w Polsce i za granicą,
 • popieranie edukacji baletowej,
 • aktywizacja środowisk twórczych z dziedziny baletu poprzez możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami szkół baletowych,
 • wymiana doświadczeń w zakresie nauczania tańca,
 • integracja młodzieży.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Uczestnicy konkursu oceniani są przez Międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą cenieni baletmistrzowie, tancerze i choreografowie, m.in.:

 • Ewa Głowacka – pierwsza solistka Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie,
 • Rosa Olympia Estrella – tancerka, choreograf, pedagog flamenco (Hiszpania),
 • Barbara Sier – Janik - wykładowca tańca klasycznego na Wydziale Teatru Tańca w PWST,
 • Wiesław Dudek – tancerz, wieloletni I solista w Stuttgart Ballet i Staatsoper w Berlinie, obecnie pedagog w K-ballet Company w Tokio,
 • Jacek Przybyłowicz – tancerz, choreograf, pedagog,
 • Ewa Wycichowska – choreograf, pedagog, tancerka, profesor sztuk muzycznych, kierownik Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • Dawid Kupiński – były solista Béjart Ballet Lausanne, obecnie solista Royal Swedish Ballet, laureat nagrody Grand Prix IX Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy w 2001 roku,
 • Marcin Kupiński – solista Royal Danish Ballet, laureat nagrody Grand Prix IX Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy w 2001 roku, laureat specjalnej nagrody jury Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Varnie w 2002 roku.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy prezentują się podczas dni konkursowych w choreografiach klasycznych i współczesnych.

PROGRAM:

25.04.2017 Przyjazd uczestników

26.04.2017 I Dzień Konkursowy - Taniec Klasyczny

27.04.2017 II Dzień Konkursowy - Taniec Współczesny

28.04.2017 Finał Konkursu MIĘDZYNARODOWA GALA GWIAZD BALETU

W programie: cz.I Laureaci konkursu, cz. II zaproszeni goście

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

 • W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół baletowych z Polski i zagranicy, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają dyplom ukończenia szkoły baletowej oraz uczniowie szkół baletowych w Polsce, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne Fundacji Balet.
 • Uczestnicy zgłaszani są przez dyrektorów i grono pedagogiczne szkół baletowych, zgodnie z regulaminem konkursu w terminie nieprzekraczającym 31 stycznia 2017 roku.
 • Polskie szkoły baletowe mogą zgłosić do konkursu czterech uczniów, szkoły baletowe z zagranicy mogą zgłosić dwóch uczniów.
 • Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej wariacji lub pas de deux z klasycznego repertuaru baletowego i jednego układu dowolnego.
 • Układ tańca dowolnego jest kompozycją choreograficzną zrealizowaną z wykorzystaniem tanecznych współczesnych technik lub demiklasycznych, nie może przekraczać 4 minut.
 • Uczestnicy mogą występować solo lub w duecie, partnerami w duecie mogą być osoby, które są uczestnikami konkursu lub nie.
 • Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przez cały okres trwania konkursu, lecz nie pokrywają kosztów podróży.
 • Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników konkursu.
 • Organizator konkursu nie odpowiada za prawa autorskie prezentowanych układów.
 • Tytuł „Najlepszy Absolwent Szkół Baletowych w Polsce w roku 2017” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są absolwentowi polskiej szkoły baletowej i pedagogowi laureata, wytypowanemu przez Jury.
 • Tytuł laureata konkursu „Złote Pointy 2017”, Grand Prix „Złote Pointy 2017” oraz nagroda pieniężna, przyznawane są laureatowi konkursu i pedagogowi laureata wytypowanemu przez Jury, spośród wszystkich uczestników konkursu.
 • Jury ma prawo przyznania lub nieprzyznania głównych nagród, w zależności od wyników finalistów.
 • W trakcie trwania dni konkursowych, publiczność typuje Laureata Publiczności.
 • Uczestnicy konkursu mogą otrzymać wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe.
 • Konkurs kończy Koncert Finałowy – Międzynarodowa Gala Gwiazd Baletu 2017.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „X Międzynarodowy Konkurs Baletowy "Złote Pointy 2017"” (ID 961) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.