17.03.2017 - 19.03.2017

VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy

Miejscowość Wydarzenia: Olsztyn

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Organy

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.szkola-muz.olsztyn.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski Konkurs Organowy uczniów klas organów szkół muzycznych I i II stopnia to trzydniowa impreza organizowana co dwa lata w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Uczestnicy I i II grupy grają na organach mechanicznych firmy Sauer, a grupy III także na organach elektropneumatycznych firmy Biernacki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2005 roku. Impreza była jedną z pierwszych konkursów organowych w Polsce, przeznaczonych dla uczniów klas organów szkół muzycznych II stopnia oraz jedyną dla klas III – IV czteroletniego cyklu nauczania szkół I stopnia. Konkurs daje możliwość prezentacji dorobku artystycznego uczniów klas organów. Impreza przyczynia się do poznania i rozpowszechnienia wartościowej literatury organowej, którą podczas przesłuchań konkursowych prezentują wykonawcy. Nauczyciele, szczególnie uczący w szkołach I stopnia, mają niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń na temat programu oraz metod pracy z uczniami najmłodszymi. W każdej z edycji konkursu przewodniczący oraz członkowie jury zmieniają się. Zostaje nimi troje nauczycieli, których uczniowie uzyskali najwyższą punktację /od 0 do 25/ w ostatnim konkursie /niezależnie od grupy/. Dzięki temu każdy konkurs jest inny, bo zmieniająca się komisja wnosi do imprezy nowe doświadczenia i zwyczaje. Pełnienie roli jurora jest również dla tych wybranych i zaakceptowanych przez CEA nauczycieli wielkim wyróżnieniem. W konkursie dba się o wysoki poziom wykonawczy. Jego laureaci w większości wybierają studia muzyczne i kontynuują naukę gry na organach.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Konkursu jest:

 • prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów
 • rozpowszechnianie wartościowej literatury organowej pod względem artystycznym i dydaktycznym
 • poszerzanie repertuaru
 • podnoszenie poziomu nauczania gry na organach poprzez wymianę doświadczeń i konfrontację metod pracy nauczycieli
 • integracja młodzieży i pedagogów

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury

Przewodniczący:

dr hab. Witold Zaborny – Akademia Muzyczna w Katowicach, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach

Członkowie:

mgr Urszula Jasiecka-Bury – Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, Diecezjalna Szkoła Organistowska-Szkoła Muzyczna II stopnia w Bielsku-Białej

mgr Agnieszka Wrocławska-Wieczorek – Salezjańskie Szkoły Muzyczne II stopnia w Lutomiersku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach

Sekretarz:

mgr Iwona Pietkiewicz – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Olsztynie

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursu:

I grupa – uczniowie klas III-IV czteroletniego oraz klas V-VI sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia

 • Utwór dawnego mistrza lub Johanna Sebastiana Bacha
 • Utwór kompozytora polskiego

Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 17.03.2017 r.

II grupa – uczniowie klas I-III sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas I – II czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, gimnazjów muzycznych oraz uczniowie do trzyletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych. W grupie tej powinni także brać udział bardziej zaawansowani /technicznie i wiekowo/ uczniowie z I grupy konkursowej

 • Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha
 • Johann Sebastian Bach – Preludium /toccata lub fantazja/ i fuga
 • Marian Sawa – jedno z preludiów organowych na temat polskich pieśni kościelnych /Wydawnictwo Zbigniew Indyk/

Program wykonywany będzie na organach mechanicznych /Sauer/ - 17.03.2017 r.

III grupa – uczniowie klas IV-VI sześcioletniego cyklu kształcenia lub klas III – IV czteroletniego cyklu kształcenia szkół muzycznych II stopnia, I – III Liceów Muzycznych oraz uczniowie powyżej trzeciego roku kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych lub absolwentów diecezjalnych szkół muzycznych, kontynuujących naukę w szkołach muzycznych II stopnia bądź Liceach Muzycznych

 • Utwór dawnego mistrza z wyłączeniem dzieł Johanna Sebastiana Bacha
 • Johann Sebastian Bach – dowolna część /szybka/ jednej z sześciu sonat triowych

Utwory wykonywane będą na organach mechanicznych /Sauer/ - 18.03.2017 r.

 • Utwór /cały lub jego część/ Feliksa Nowowiejskiego

Utwór wykonywany będzie na organach elektropneumatycznych /Biernacki/ - 19.03.2017 r.

Czas trwania programu każdego z uczniów grupy I nie powinien przekroczyć 10 minut, grupy II – 22 minuty, a grupy III – 30 minut. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów z klasy jednego pedagoga. Wyjątkiem są nauczyciele pełniący w poprzedniej /VII/ edycji konkursu funkcje jurorów, którzy mogą zgłosić troje uczniów. Laureaci w danej grupie nie mogą brać udziału w kolejnej edycji konkursu w tej samej grupie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Opłatę wpisową w wysokości 50,- zł. należy przelać na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie – PKOBP Oddział 9 w Olsztynie, 73 1440 1228 0000 0000 0189 0198 – z dopiskiem „VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy”. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mailowy organizatora: Iwona Pietkiewicz ipietkiewicz@o2.pl W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie wpisowe nie podlega zwrotowi. Uczniowie i nauczyciele we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „VIII Ogólnopolski Konkurs Organowy” (ID 964) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.