13.07.2017 - 23.07.2017

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie

Miejscowość Wydarzenia: Lanckorona

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka, Teatr, Literatura

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Kursy, Wystawy

Specjalność: Gitara, Harfa, Instrumenty dawne, Jazz i muzyka rozrywkowa, Kameralistyka, Orkiestra, Skrzypce, Śpiew, Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe, Aktorstwo

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.gitaralanckorona.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie to projekt, który jest innowacyjną formą rozwijania umiejętności gry na gitarze. Poza doskonaleniem warsztatu uczestników, kładziony jest duży nacisk na kształtowanie ich wrażliwości i poszerzanie horyzontów twórczych poprzez udział w dodatkowych zajęciach z innych dyscyplin sztuki. Uczestnicy mieli dotychczas okazję wziąć udział w dodatkowych warsztatach teatralnych, filmowych, poetyckich, plastycznych, literackich i filmowych. Brali udział w wystawach i spotkaniach autorskich z wybitnymi polskimi poetami . Lekcje gitary prowadzili znakomici wykładowcy z Polski i zagranicy, a ważnym wyróżnikiem Warsztatów od początku ich istnienia była różnorodność stylistyczna i repertuarowa oraz obecność innych niż muzyka klasyczna, gatunków – jazzu, folku, muzyki popularnej. Częścią Warsztatów są zajęcia metodyczne dla nauczycieli gitary, będące cennym uzupełnieniem klasycznego wykształcenia pedagogicznego. Warsztaty metodyczne prowadzą muzycy jazzowi, folkowi oraz artyści zajmujący się muzyką historyczną. Warsztaty, w swojej części festiwalowej, oferują także koncerty – dotychczas gościły one blisko 60 wykonawców z 12 krajów. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie zostały dostrzeżone i docenione – trzykrotnie były objęte programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat nad imprezą objął w 2008 roku ówczesny JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński. W nowej kadencji swego patronatu udzielił Warsztatom obecny JM Rektor, prof. Zdzisław Łapiński. W roku 2010 Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie zostały wyróżnione Nagrodą Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi”, za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Warsztaty mają także akcent prospołeczny –nieodpłatnie włączana jest do nich grupa dzieci i młodzieży z Gminy Lanckorona i gmin okolicznych. Podmiotem organizacyjnym Warsztatów jest Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona. Na bazie letnich Warsztatów, powołano do życia Ognisko Artystyczne Terra Artis w Lanckoronie, realizujące w trakcie regularnych zajęć ideę interdyscyplinarnej edukacji artystycznej. Dzięki wparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ognisko prowadzi cykliczne warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, fotograficzne, organizuje koncerty i wystawy, a także wyjazdy wiejskiej młodzieży do teatrów i muzeów Krakowa.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona

Adres: - 473

34-143 Lanckorona

Tel.: +48.12.2705964

e-mail: michal.nagy@wp.pl

www: www.gitaralanckorona.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

• rozwój umiejętności muzycznych i kompetencji kulturowych uczestników Warsztatów; • umożliwienie kontaktu z różnorodnymi dziedzinami sztuki i ich popularyzacja; • kształtowanie przyjaznego, otwartego wizerunku kultury i sztuki; • zaakcentowanie roli kultury jako płaszczyzny integracji różnych grup wiekowych, językowych itd.; • aktywizacja społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami będą gitarzyści: dr Piotr Domagała (AM w Katowicach), dr hab. Michał Nagy (AM w Krakowie), dr hab. Marek Nosal (AM w Katowicach), Michał Pindakiewicz, Petr Saidl (Konserwatorium w Pardubicach, Czechy), Marcin Siatkowski i Tatiana Stachak, Claudio Maccari –Paolo Pugliese (Accademia Internazionale della Musica w Mediolanie, Włochy).

Artyści i zespoły: Ensemble La Volta (Szwajcaria)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

• warsztaty gitarowe – będzie się na nie składać, w przypadku każdego uczestnika, 5 lekcji indywidualnych (trwających 45 minut każda), a także cztery godzinne lekcje w ramach zespołów kameralnych (2-4 osoby) oraz 4 dwugodzinne próby orkiestry gitarowej. W czasie warsztatów na pierwszy plan zostanie wysunięta gitarowa muzyka klasyczna, popularna i jazzowa. Zajęcia z gitary zakończy wspólny koncert podsumowujący w wykonaniu wszystkich uczestników. Prowadzący: Michał Nagy, Marcin Siatkowski, Marek Nosal, Michał Pindakiewicz, Petr Saidl (Czechy), Tatiana Stachak, Paweł Kwaśny, Piotr Domagała; • lekcje otwarte – dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia poświęcone grze na gitarze. Odbywać się będą w wymiarze 4 godzin w przypadku każdego z prowadzących. W lekcjach tych będzie można uczestniczyć czynnie (ćwicząc pod okiem nauczyciela), lub biernie, przyglądając się nauce. Prowadzący: Maccari&Pugliese (Włochy); • warsztaty chóralne – warsztaty skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży; prowadzący: Petter U. Johansen (Norwegia); • warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół muzycznych – zajęcia stworzone przede wszystkim z myślą o osobach, które same nauczają przedmiotów muzycznych. Na warsztaty składać będzie się 9 godzin zegarowych, podzielonych na trzy dni. Tematem warsztatów będzie muzyka zespołowa. Prowadzący: Jürgen Hübscher (Szwajcaria); • warsztaty harfowe – warsztaty poświęcone doskonaleniu techniki gry na harfie. Prowadząca: Arianna Savall (Hiszpania); • warsztaty skrzypcowe – warsztaty poświęcone doskonaleniu techniki gry na skrzypcach. Prowadząca: Helena Siatkowska; • warsztaty fotograficzne – Prowadzący: Janusz Leśniak; • warsztaty ilustratorskie: prowadząca: Małgorzata Flis • instrumentalny zespół dziecięcy – warsztaty skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z Lanckorony, przygotowanie i wykonanie (z prezentacją na finałowym koncercie uczestników) popularnych utworów instrumentalnych w specjalnie opracowanych aranżacjach – włączenie dzieci z Lanckorony do udziału w wydarzeniach muzycznych Festiwalu, integracja i pierwsze doświadczenia sceniczne. Prowadzący: Marcin Siatkowski; • koncerty – stanowiące integralną część każdej z dotychczasowych edycji Warsztatów. Traktowane są jako uzupełnienie oferty kulturalnej dla uczestników zajęć, a także możliwość uczestniczenia w projekcie szerszej publiczności. Wśród artystów, którzy wystąpią podczas X edycji Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych są uznani twórcy cieszący się światową sławą, laureaci wielu nagród i wyróżnień. Podkreślić należy, że do organizacji koncertów wykorzystywana jest baza infrastrukturalna Lanckorony (rynek, kawiarnia „Arka”, pochodzący z XIV wieku kościół parafialny), co nadaje im unikatową, niespotykaną oprawę i uwydatnia walory turystyczne miejscowości. Wykonawcy (soliści, zespoły): duet Maccari&Pugliese (Włochy); Ensemble La Volta (Szwajcaria), trio Potasiński-Wilgos-Olewiński (Polska), Ensemble Hirundo Maris (Hiszpania, Norwegia, Polska), Chango Spasiuk (Argentyna), koncert finałowy uczestników Warsztatów; • wybrany wernisaż wystawy plastycznej lub fotograficznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczniowie szkół muzycznych z Polski i zagranicy; studenci wyższych uczelni muzycznych; osoby chcące podjąć naukę na gitarze; nauczyciele gry na gitarze ( warsztaty metodyczne); dzieci i młodzież z Gminy Lanckorona. Opłata za kurs, noclegi, wyżywienie i opiekę wynosi: udział pełny dla gitarzystów i skrzypków - 700 zł (1600 zł z wyżywieniem i noclegiem) Warsztaty harfowe - 440 zł (8 godz. zegarowych) Warsztaty metodyczne - 390 zł (12 godz. lekcj.)

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie” (ID 967) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.