30.03.2017 - 02.04.2017

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych

Miejscowość Wydarzenia: Elbląg

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Altówka, Kontrabas, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: elmuzyka.edu.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych nawiązuje do wieloletniej tradycji ogólnopolskich przesłuchań, które w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu im. Kazimierza Wiłkomirskiego gościły od 1979 roku przez ponad 20 lat.

Tegoroczna edycja konkursu jest pierwszą o zasięgu międzynarodowym - cztery poprzednie, odbywające się cyklicznie co 2 lata od 2009 roku, miały zasięg ogólnopolski.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu średnich szkół muzycznych, w wieku 14 – 19 lat.

Uczestnicy oceniani będą w poszczególnych instrumentach w dwóch grupach wiekowych:

pierwsza – 14 - 16 lat (rok urodzenia 2001r.- 2003r.) i druga – 17 - 19 lat (rok urodzenia 1998r. - 2000r.).

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą sali koncertowej i kameralnej

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu.

ORGANIZATOR

"Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki"

Adres: Traugutta 91

82-300 Elbląg

Tel.:

e-mail: rys@elblag.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest:

· umożliwienie młodym, utalentowanym muzykom zaprezentowanie swoich umiejętności i ich konfrontacja z umiejętnościami innych wykonawców z Polski i z zagranicy

· poszerzenie wiedzy muzycznej

· promowanie kultury

· nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z uczniami i pedagogami innych szkół

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prezentacje konkursowe uczestników będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

WYMAGANIA PROGRAMOWE

Program należy wykonać z pamięci, czas trwania programu nie może przekroczyć 20 minut.

SKRZYPCE:

- koncert - część I lub II i III

- utwór dowolny

ALTÓWKA:

- koncert - część I lub II i III

- utwór dowolny

WIOLONCZELA:

- J. S. Bach - dowolna część z Suit na wiolonczelę solo

- koncert - część I lub III

- utwór dowolny

KONTRABAS:

Grupa I:

- etiuda

- 2 kontrastujące części sonaty

- utwór dowolny

Grupa II:

- etiuda lub kaprys koncertowy solo lub z akompaniamentem

- koncert - cz. I lub III

- utwór dowolny

Dla uczestników z zagranicy organizator może zapewnić akompaniatora po wcześniejszej deklaracji ze strony uczestnika i przesłaniu materiałów nutowych

minimum 2 tygodnie przed terminem konkursu. Koszt udziału pianisty w całości pokrywa uczestnik.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs skierowany jest do uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu.

Przesłuchania konkursowe przeprowadzone będą w dwóch grupach wiekowych w poszczególnych instrumentach:

pierwsza – 14 - 16 lat (rok urodzenia 2001r.- 2003r.) i druga – 17 - 19 lat (rok urodzenia 1998r. - 2000r.).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dn. 10 marca 2017 roku na formularzu zgłoszeniowym wraz z kopią dowodu wpłaty na adres e-mail :

konkurselblag@wp.pl

lub na adres szkoły:

ZPSM im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg z dopiskiem Konkurs Instrumentów Smyczkowych

Wpisowe w wysokości 100 zł dla uczestników z Polski lub równowartość tej kwoty w euro po przeliczeniu kursu NBP dla uczestników z zagranicy należy wpłacić na konto

Stowarzyszenia „Przyjaciół Muzyki” w Elblągu z dopiskiem: „KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH”

Nr konta: 40 1240 1226 1111 0010 0653 8427

Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie. Koszty przelewu wpisowego ponosi uczestnik.

Koszty podróży, wyżywienia i noclegów pokrywają instytucje delegujące lub opłacają uczestnicy we własnym zakresie.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie szkoły: elmuzyka.edu.pl w zakładce Konkursy/Konkurs Instrumentów Smyczkowych.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Smyczkowych” (ID 970) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.