05.04.2017 - 08.04.2017

XIII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik 2017

Miejscowość Wydarzenia: Rybnik

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://psmrybnik.strefa.pl/index.php/konkursy/ogolnopolskie-forum-mlodych-instrumentalistow

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

XIII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków, to konkurs odbywający się corocznie począwszy od 2005 r., obejmuje swym zasięgiem uczniów publicznych szkół muzycznych. Od III edycji odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. VI edycja opatrzona była znakiem CHOPIN2010, IX odbywała się w ramach promesy Lutosławski2013. Tegoroczne przesłuchania będą obejmować 4 grupy wiekowe w ramach 2 kategorii: skrzypce i fortepian oraz 2 grupy wiekowe w ramach kategorii zespoły kameralne. Założeniem organizatorów XIII Forum jest promocja ciekawych osobowości artystycznych dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie i promocja twórczości m.in. polskich kompozytorów w szerokim gronie muzyków.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych instrumentalistów i kameralistów
 • promocja młodych solistów o szczególnie interesującej osobowości artystycznej
 • promocja zespołowego muzykowania na etapie szkoły muzycznej I i II stopnia
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

JURY KONKURSU:

Komisja – kategoria FORTEPIAN:

 • prof. zw. Piotr Paleczny – przewodniczący
 • prof. zw. Andrzej Jasiński
 • prof. zw. Andrzej Tatarski
 • prof. dr hab. Mirosław Herbowski

Komisja – kategoria SKRZYPCE:

 • prof. zw. Konstanty Andrzej Kulka – przewodniczący
 • prof. zw. Bartosz Bryła
 • adt dr Adam Mokrus
 • dr Karina Gidaszewska

Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:

 • prof. zw. Andrzej Tatarski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Mirosław Herbowski
 • adt dr Adam Mokrus
 • dr Karina Gidaszewska

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Obowiązujący PROGRAM konkursu:

Kategoria: FORTEPIAN

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi

 • Dowolnie wybrana etiuda
 • Utwór epoki klasycznej
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Utwór z epoki baroku
 • Dowolnie wybrana etiuda
 • Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
 • Utwór kompozytora polskiego o charakterze kantylenowym

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim kompozytora polskiego
 • Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Utwór dowolny z epoki romantyzmu

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
 • Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 • F. Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczele op. 65 – realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (wiolonczelisty).

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci za wyjątkiem Larga z sonaty F. Chopina

Kategoria: SKRZYPCE

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi

 • Etiuda
 • Miniatura kompozytora polskiego
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Etiuda
 • Miniatura kompozytora polskiego
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo G. Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
 • Miniatura kompozytora polskiego
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
 • Miniatura kompozytora polskiego
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: ZESPOŁY KAMERALNE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:

 • Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
 • Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:

 • Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
 • Czas trwania programu: 15 – 20 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Przesłuchania przebiegać będą w następujących kategoriach:

 • FORTEPIAN
 • SKRZYPCE
 • ZESPOŁY KAMERALNE

Dla kategorii skrzypce i fortepian będą obowiązywać następujące grupy wiekowe:

 • grupa I: klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi
 • grupa II: klasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., III i IV C4 szkoły muzyczne I st.
 • grupa III: klasy I-III szkoły muzyczne II st.
 • grupa IV: klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.

natomiast dla kategorii zespoły kameralne:

 • grupa I: szkoły muzyczne I stopnia
 • grupa II: szkoły muzyczne II stopnia

Rodzaje zespołów kameralnych – zespoły liczące od 2 do 5 osób, z udziałem skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fortepianu w dowolnym układzie instrumentów:

 • w zespołach I stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II st.,
 • w zespołach II stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

Warunkiem uczestnictwa w XII Forum jest spełnienie warunków regulaminu XII Forum dotyczących kategorii, grup wiekowych i obowiązującego programu, dotrzymanie terminu zgłoszenia tj. 6 marca 2017 r. oraz dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości: 100 zł – soliści, 150 zł – zespoły.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „XIII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik 2017” (ID 977) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.