08.03.2017 - 09.03.2017

Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia: trąbka, puzon, tuba, eufonium, waltornia

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Seminaria

Specjalność: Puzon, Trąbka, Tuba, Waltornia

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: psmkolbuszowa@gmail.com

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Planowany przebieg seminarium: ( 14-15 marzec 2017)

1 dzień godz.

10.00 - 10.30 rozpoczęcie (sala koncertowa)

10.30 - 14.00 wykłady

14.00 - 15.30 przerwa obiadowa

15.30 - 19.30 konsultacje indywidualne

20.00 - kolacja

21.00 Dyskusja merytoryczna/posiedzenie w grupach tematycznych /nauczyciele

2 dzień spotkanie z nauczycielami

godz. 9.00 - 13.00 wykłady

13.00 - 14.30 przerwa obiadowa

14.30 - 18.00 konsultacje indywidualne

18.00 - 18.30 podsumowanie seminarium, zakończenie.

Podczas seminarium prowadzone będą zajęcia w trzech grupach tematycznych:

– zajęcia indywidualne

- zespoły z uwzględnieniem problematyki „muzykowanie w zespołach”

- wykłady i zajęcia merytoryczne z nauczycielami.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psm_kolb1@wp.pl

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Dwudniowe seminarium o zasięgu ogólnopolskim dla instrumentów dętych blaszanych jest inicjatywą powstałą w wyniku organizowanych Kursów „Letnia Akademia Trąbki” realizowanych w PSM I stopnia w Kolbuszowej. Skierowane jest do uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia. Celem realizacji tego zadania jest: - właściwy dobór programu nauczania i praktyczne, metodyczne zajęcia dla nauczycieli w odniesieniu do podstaw programowych - muzykowanie zespołowe w sekcji instrumentów dętych blaszanych – ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowych w świetle dostrzeganych potrzeb edukacyjnych szkolnictwa artystycznego - promowanie najnowszych metod w nauczaniu gry na instrumentach dętych blaszanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci małych. W roku szkolnym 2016/2017 planowana jest trzecia edycja seminarium.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Planowana kadra wykładowców seminarium:

Wojciech Rolek - UMFC Warszawa, wydział w Białymstoku / tuba, eufonium

Paul Archibald - Wielka Brytania / trąbka

Tomasz Ślusarczyk - AM Bydgoszcz, AM Kraków/ trąbka

Maciej Łakomy - AM Poznań / puzon

Tomasz Bińkowski - UMFC Warszawa/ waltornia

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Harmonogram zajęć w ramach seminarium będzie obejmował wykłady o zróżnicowanym charakterze tematycznym oraz indywidualne konsultacje tak z udziałem pedagogów prowadzących jak i wykładowców seminarium. Poza informacjami techniczno, warsztatowo, muzycznymi będą przeprowadzane dyskusje metodyczne będąca źródłem doświadczeń płynących od pedagogów zajmujących się na co dzień edukacją w szkolnictwie różnego stopnia zaawansowania. Podjęte rozmowy i działania wykazują znaczne zbliżenia stanowisk mające na celu znalezienia wspólnych rozwiązań pozostających w zgodzie z wymogami programowymi, jak i indywidualnych potrzeb oraz możliwości uczących się. Zajęcia odbywać się będą w kilku salach podzielonych na poszczególne moduły. Poranne wykłady obejmować będą zagadnienia problemowe będące jednocześnie swoistą wizytówką każdego z wykładających. Uczestnicy mogą jednocześnie korzystać z zajęć warsztatowych prowadzonych równolegle przez pozostałych wykładowców. Mają one charakter konsultacyjny dla nauczycieli oraz wnoszą nowe rozwiązania w zależności od potrzeb i możliwości w edukacji ucznia. Seminarium wykazuje stałą potrzebę kontaktów merytorycznych środowiska pedagogicznego wszystkich szczebli, mających na celu podniesienie kompetencji uczących, wzrost poziomu umiejętności uczniów oraz wypracowanie wspólnych metod oraz sposobów do osiągnięcia sukcesów dydaktycznych i artystycznych. Zajęcia prowadzone na seminarium mają także odnosić się do spostrzeżeń i zgłaszanych problemów, na które napotykają nauczyciele w pracy pedagogicznej deklarowanych podczas przesłuchań różnego szczebla Centrum Eduakcji Artystyzcnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Seminarium jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 22 72 856.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolskie seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych szkół muzycznych I i II stopnia: trąbka, puzon, tuba, eufonium, waltornia” (ID 992) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.