15.10.2019 - 30.10.2020

V Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych "Mój ślad" - Gdynia 2020

Miejscowość Wydarzenia: Gdynia

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika, Podstwy projektowania, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.zsplast.gdynia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Konkurs rekomendowany przez Ministra KDNiS

Współczesny świat to dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Jaki mamy wpływ na jego kształt, dokąd zmierzamy, czego oczekujemy? Jednym z podstawowych ludzkich pragnień jest pozostawienie po sobie trwałego śladu, umożliwiającego przeniesienie w przyszłość cząstki własnego „ja”. Temat konkursu jest okazją dla młodych twórców do utrwalenia osobistych refleksji o miejscu i czasie, w którym kształtuje się ich tożsamość. Oczekujemy na plakaty, które również w szerszym wymiarze społecznym będą przekazem różnych idei i wartości – śladem, znakiem, zapisem osobistej interpretacji, oryginalnym spojrzeniem na to co nas otacza. Uczestnicy mogą umieścić na plakatach hasło biennale lub zaproponować własne, związane z ideami bieżącego konkursu.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Adres: ul. Orłowska 39

81-522 Gdynia

Tel.: +48.58.6248213

e-mail: sekretariat@zsplast.gdynia.pl

www: http://www.zsplast.gdynia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Stworzenie płaszczyzny do porównania różnych tradycji szkolnych w nauczaniu sztuki plakatu. 2. Inspirowanie i motywowanie młodzieży do pogłębionej refleksji filozoficzno-egzystencjalnej. 3. Ośmielanie młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej w języku plakatu. 4. Wymiana doświadczeń placówek edukacyjnych w zakresie programowym i warsztatowym. 5. Integracja środowiska artystów grafików uczących w szkołach plastycznych. 6. Stworzenie uczniom unikalnych możliwości rozwoju poprzez kontakty z wybitnymi twórcami plakatu oraz środowiskiem akademickim.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Lech Majewski – ASP w Warszawie

prof. Eugeniusz Skorwider – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Jacek Staniszewski – ASP w Gdańsku

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytorycznyzostał dokładnie określony w Regulaminie V Ogólnopolskiego Biennale Plakatu Szkół Plastycznych, który został drogą mailową rozesłany do szkół plastycznych w kraju oraz znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Biennale Plakatu. Wszelkich informacji udziela również komisarz konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół plastycznych - Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, Liceum Sztuk Plastycznych, Policealnej Szkoły Plastycznej. Udział jest bezpłatny. Warunkiem podstawowym jest dostarczenie prac do 30 kwietnia 2020 r. zgodnie z regulaminem. Liczba zgłoszonych przez uczestnika prac nie jest ograniczona. Przyjęte będą wyłącznie pojedyncze plakaty (nie będą brane pod uwagę zestawy plakatów). Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Organizatorzy dopuszczą do oceny tylko plakaty w formacie B2 (500 × 707 mm). Nie będą kwalifikowane plakaty naklejone na podkładkę lub oprawione.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.